Voorwaarden

Informeer bij je zorgverzekeraar naar een vergoeding van de zorguren. Desgewenst kan ik je hier bij helpen.

 

Momenteel worden er volgens een protocol gemiddeld 49 uur vergoed, verdeeld over 8 dage . Meer uren zijn natuurlijk altijd mogelijk maar worden soms niet door de zorgverzekeraar vergoed. Wellicht kun je op een andere manier tegemoetkoming in de kosten ontvangen, bijvoorbeeld via je werkgever.

Ben je niet in Nederland verzekerd, dan moet je de zorg zelf betalen.

Ik kom dan minimaal 6 uur per dag zorg verlenen gedurende een verblijf van tenminste 5 dagen. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

De reiskosten van deur tot deur en eventuele verblijfkosten komen voor jullie rekening. 

 

Tevens moet je er voor zorgen dat een huisarts of vroedvrouw bereid is om de medische eindverantwoordelijkheid te dragen. Indien zich onverhoopt medische problemen voordoen tijdens de kraamtijd, moet er direct een beroep kunnen worden gedaan op deskundige hulp.

 

Wellicht ten overvloede, maar een veilige werkomgeving is een vereiste.